Gå till huvudinnehållet

Karlstads universitetsbibliotek - ämnesguider

Referenser enligt Oxford

Rättsfall och avgöranden

Rättsfallsregister

Här listar du de rättsfall du har hänvisat till. Om du har många rättsfall bör du ha underrubriker för olika domstolar.

Högsta domstolen

NJA 2008 s. 470
HD:s beslut 2011-12-20 i mål Ö 318-11
HD:s dom 2011-12-06 mål B 2521-11

Högsta förvaltningsdomstolen/Regeringsrätten

RÅ 1997 ref. 6
RÅ 1997 not. 5
HFD 2014 ref. 4
HFD 2014 not. 10


Hovrätterna

RH 2015:5
Svea hovrätt beslut, 2016-04-05, mål ÖH 6216-15

Kammarrätterna

Kammarrätten i Göteborg, dom 2012-01-02, mål 6501-1
Kammarrätten i Jönköping, dom  2009-01-09, mål 2009-01-09

 

Tingsrätterna

Huddinge tingsrätt, dom 2000-04-1, mål B 4073-99
Stockholms tingsrätt, dom 2013-07-23, mål B 4952-13

Förvaltningsrätterna

Förvaltningsrätten i Karlstad, dom 2016-02-05, mål 4335-4336-15


Arbetsdomstolen

AD 2019 nr 53


Justitieombudsmannen

JO 2006/07 s. 127
JO 2019/20 s. 298
JO:s beslut dnr. 989-2018
JO:s beslut dnr. 7300-2018

Mark- och miljööverdomstolen

MÖD 2019:26

Patent- och marknadsöverdomstolen

Pmt 3491-16

 

För motsvarande referens i fotnoten, se här.