Gå till huvudinnehållet

Karlstads universitetsbibliotek - ämnesguider

Juridik

Skriva och referera

När du skriver en uppsats eller annan akademisk text behöver du känna till hur man citerar och refererar, undviker plagiering och hur du gör en en innehållsförteckning med mera i Word.

Läs mer om:

Referera till juridskt material

Inom juridiken är det vanligare att använda fotnoter när man refererar  i löpande text än parenteser. Följ alltid de anvisningar som din handledare anger eller är praxis inom ditt ämne.

Följande källor kan vara användbara:

 • Jensen, Ulf, Rylander, Staffan & Lindblom, Per Henrik, Att skriva juridik: regler och råd, 6 uppl., Iustus, Uppsala, 2018
 • Wahlgren, Peter, Warnling-Nerep, Wiweka & Wrange, Pål, Juridisk skrivguide, 4., rev. uppl., Jure, Stockholm, 2014

Följande webbsidor har bra information om hur man hänvisar till både svensk rätt och EU-rätt:

Skrivstöd

 • Skrivhandledning
  Språklärare vid Karlstads universitet erbjuder individuell skrivhandledning till dig som vill utveckla ditt språk och få tips och råd på hur du kan förbättra ditt skrivande.
 • ClaroRead Plus talsyntes
  Med hjälp av ClaroRead Plus kan du lyssna på tidskriftsartiklar, PDF-filer med mera. Du kan även lyssna på din egen uppsats och kontrollera att det låter bra. Alla studenter kan ladda ner ClaroRead till sin egen dator.
 • StavaRex & SpellRight
  Stava Rex är ett svenskt och SpellRight ett engelskt rättstavningsprogram som är anpassade till personer med läs- och skrivsvårigheter.

E-publicering

Hitta äldre uppsatser

Du kan söka äldre uppsatser, varav många i fulltext, via:

Tips!

I Libris  finns en funktion med namnet ”Skapa referens”. Sök upp boken och klicka på knappen ”Skapa referens” Du får då upp referensen till boken enligt bl.a. Oxfordsystemet. Därifrån kan du klippa ut och klistra in referensen i din litteraturlista.