Gå till huvudinnehållet

Karlstads universitetsbibliotek - ämnesguider

Juridik

Juridiska databaser - samtliga rättsområden

Fria databaser - samtliga rättsområden

Förarbeten

Departementsserien (Ds) online 2000-.
Tryckt format:

 • 1988-2009 (plan 1)

Kommittédirektiv (Dir.) online 2000-.
Tryckt format:

 • 1977-2008 (plan4)

Propositioner (Prop.) online 1971-.
Tryckt format:

 • 1971 - (plan 4)
 • Före 1971 (plan 1)

Utskottbetänkanden (Bet.) online 1971-.
Tryckt format:

 • 1971 - plan 4
 • Före 1971  plan 1

Statens offentliga utredningar (SOU) online 2000-.
Tryckt format:

Nytt juridiskt arkiv, avd. 2 (NJA II, tidskrift för lagstiftning m.m.) i JUNO 1960–.
Tryckt format:

 • 1906 - (plan 3)

Rättspraxis

JK- beslut

 • Publikationen JK-beslut (1981-1997) står på plan 3 på hylla Lagböcker och rättsfall.
 • Ett urval beslut och yttranden (1998-) finns att söka på JK:s webbplats.
 • JK-beslut i urval kan också sökas i InfoTorg Juridik - Rättsbanken (1987-), JUNO (1987-).

JO-beslut

Tryckta rättsfallssamlingar finns på plan 3 i biblioteket.

 •   Arbetsdomstolens domar (AD) 1929 -
 •   Högsta förvaltningsdomstolens årsbok (HFD) 2012 -
 •   Marknadsdomstolens avgöranden (MD) 1971 -
 •   NJA (Nytt Juridiskt Arkiv I) 1874 -
 •   Regeringsrättens årsbok (RÅ) 1909 -
 •   Rättsfall från hovrätterna (RH)  1981 -
 •   Rättsfall från kammarrätterna, 1980-1987
 •   Marknadsdomstolens avgöranden (MD) fr.o.m. 1971 -

 

Avgöranden från underinstanser

Avgöranden från underinstanser

Norstedts Juridik har tagit bort avgöranden från Sveriges underinstanser från JUNO i de paket med juridisk information som idag erbjuds till universitets- och högskolebibliotek. Orsaken är att materialet innehåller personuppgifter som de inte vill sprida i onödig utsträckning.

Forskare och studenter som behöver tillgång till avgöranden från de lägre instanserna - tingsrätter, förvaltningsrätter - har möjligheten att få en tidsbegränsad personlig inloggning till InfoTorg Juridik (Rättsbanken) som har domar från dessa instanser i urval. Kontakta: forskarstod@kau.se

Svensk författningssamling - SFS

Lagar i Svensk författningssamling

Svensk författningssamling  ges inte längre ut i tryckt form. Från och med den 1 april 2018 publiceras lagarna endast elektroniskt på  webbsidan svenskforfattningssamling.se.

Svensk författningssamling (SFS fr.o.m. den 1 april 2018)

Biblioteket har SFS - Svensk författningssamling i tryckt form mellan åren 1825 -2016, finns på plan 4 i biblioteket.

Via de juridiska databaserna InfoTorg och JUNO hittar man alltid den uppdaterade versionen av lagar.

Lagstiftningskedjan

Den svenska lagstiftningsprocessen är indelad i flera moment  där olika dokument skapas och publiceras. Dokumenten finns oftast både i tryckt och elektroniskt format.

Från förslag till lag

Rättsprocessens olika steg

Lagstiftningsprocessen

Svenska lagar i engelsk översättning

Snabbguider