Gå till huvudinnehållet

Karlstads universitetsbibliotek - ämnesguider

Högskolepedagogik

Forskningsfinansiering

Vid Grants and Innovation Office (GIO) finns forskningsrådgivare, finansiell rådgivare och forskningsadministratör med fokus på expertstöd till forskare i samband med forskningsmedelsansökningar. I verksamheten finns även innovationsrådgivare som arbetar med stöd när universitetets forskare befinner sig i en nyttiggörande- eller kommersialiseringsprocess.

Läs mer om GIO här.

GIO har publicerat en forskarhandbok. Den finns både på svenska och engelska.

"Forskningshandboken ger en översikt över hela inlämnings- och administrationsprocessen för forskningsförslag. Det hjälper dig att förstå forskningspolicyer och förfaranden och leder dig genom utmaningarna med att hitta finansiering och ansöka om och administrera anslag."

 

Publiceringsstöd

Om du har frågor som gäller publicering av forskningsrapporter, doktorsavhandlingar och licentiatuppsatser, vänd dig till Publiceringsstöd på universitetsbiblioteket.  Kontaktuppgifter finns i länken ovan.

Rapportserie från UPE

Den universitetspedagogiska enheten ger kontinuerligt ut rapporter inom området undervisning och lärande där verksamma lärare och medarbetare delar med sig av erfarenheter från utvecklingsarbete inom undervisning och examination.

Rapportseriens namn är Utveckling av undervisning och examination i högre utbildning / utgiven av Universitetspedagogiska enheten vid Karlstads universitet. Rapporterna kommer att användas som kurslitteratur inom enhetens verksamhet, så att innehållet i kurser och cirklar kan bygga vidare på tidigare vunna erfarenheter. Rapporterna kan också utgöra en grund för forskning om undervisning och handledning i högre utbildning. Publikationerna publiceras som fulltext i DiVA.

Publikationer av utvecklings- eller forskningsprojekt i den universitetsgemensamma rapportserien kan användas för pedagogisk meritering vid ansökan om att bli befordrad och meriterad eller excellent inom undervisning och examination vid Karlstads universitet.

I spalten till höger finner du länkar till rapporterna.

KAU i Diva

Avhandlingar, artiklar, uppsatser och annat som publiceras vid Karlstads universitet registreras i Diva (Digitala vetenskapliga arkivet). Klicka på länken för att söka bland dessa publikationer:

KAU i Diva

 

UPE rapportserie

Forskningspodden

Lyssna på aktuell forskning i Forskningspodden! Läs mer på universitetsbibliotekets webb om avsnitten och hur du gör för att lyssna.

Forskningspodden