Gå till huvudinnehållet

Karlstads universitetsbibliotek - ämnesguider

Högskolepedagogik

Konferenser

Du finner en samling aktuella konferenser på Swednets webbsidor.

Nätverk

ITHU

Rum för lärande

Swednet. Swednet har länkar till tidskrifter där du kan publicera ditt pedagogiska utvecklingsarbete.

VKF

SALSA-nätverket för universitet och högskolor som har Canvas. Se mer på Sunets Canvas.