Gå till huvudinnehållet

Karlstads universitetsbibliotek - ämnesguider

Högskolepedagogik

Som statlig myndighet lyder Karlstads universitet under Utbildningsdepartementet. Här är några exempel på lagar, förordningar samt andra regelverk för utbildning vid universitet och högskola.

Juridiska databaser

Sveriges riksdag - dokument och lagar
Propositioner fr.o.m. 1971, utskottsbetänkanden fr.o.m. 1990/91, kommittédirektiv fr.o.m. 1987.

Lagrummet
Portal till rättsinformation från regering, riksdag, högre domstolar samt statliga myndigheter på svenska.