Skip to Main Content

Högskolepedagogik

Som statlig myndighet lyder Karlstads universitet under Utbildningsdepartementet. Här är några exempel på lagar, förordningar samt andra regelverk för utbildning vid universitet och högskola.

Juridiska databaser

Sveriges riksdag - dokument och lagar
Propositioner fr.o.m. 1971, utskottsbetänkanden fr.o.m. 1990/91, kommittédirektiv fr.o.m. 1987.

Lagrummet
Portal till rättsinformation från regering, riksdag, högre domstolar samt statliga myndigheter på svenska.