Gå till huvudinnehållet

Karlstads universitetsbibliotek - ämnesguider

Högskolepedagogik

På denna sida hittar du kurslitteratur som används i de högskolepedagogiska kurser som Universitetspedagogiska enheten bedriver. Här finns också andra förslag på böcker inom området.

Generellt om högskolepedagogik

Detaljerad information om litteraturen finns i högerspalten.

Biggs, J. & Tang, C. (2011), Teaching for quality learning at university.

Laurillard, Diana (2012) Teaching as a Design Science: Building Pedagogical Patterns for Learning and Technology. New York: Routledge.

Hrastinski, S. (2013) Nätbaserad utbildning.

Pettersen Roar C. (2008) Kvalitetslärande i högre utbildning.

Elmgren, M & Henriksson, A-S. (2016) Universitetspedagogik.

Scherp, H-Å & Uhnoo, D.(2018) Medskapande högskolepedagogik.

Jons, L. (red) 2015 Seminariet i högre utbildning.

Bates, T. (2015). Teaching in a Digital Age: Guidelines for Teaching and Learning. Open Textbook Library (Finns som pdf eller att läsa direkt på webben) ISBN 9780995269200

Lemov, Doug (2015). Teach like a champion 2.0. Jossey-Bass, A Wiley Brand, San Francisco. (länken går till e-bok)

Uhnoo, S., Backman, C., Alfredsson, V., Asker, N. (2022) Använd rummet - högskolepedagogiska metoder för aktiva lärsalar. Studentlitteratur

Handledning

Norberg Brorsson, B. och Ekberg, K. (2012) Uppsatshandledning och skrivutveckling i högre utbildning. – Om det självständiga arbetet och skrivande i alla ämnen.

Brodin, E., Lindén, J., Sonesson, A. och Lindberg-Sand, Å. (2016) Forskarhandledning i teori och praktik.

Appel, M: och Bergenheim, Å. (2005) Reflekterande forskarhandledning. Om samarbetet mellan handledare och doktorand.

Sven-Erik Hansén m.fl. (2023) Att gestalta vetenskaplig text.

 

Examination och bedömning

Conrad, D., & Openo, J. (2018). Assessment Strategies for Online Learning : Engagement and Authenticity. AU Press.

Evans, J., Jordan, S. & Wolfenden, F. (Eds.). (2018). Assessment in open, distance and e-learning. London: Routledge.

Pedagogisk meritering

Winka, K. och Ryegård, Å. (2013) Pedagogisk portfölj – för karriär och utveckling.

Ett urval titlar

Automatgenererad sökning inom fältet högre utbildning

Loading ...