Gå till huvudinnehållet

Karlstads universitetsbibliotek - ämnesguider

Psykologi

Skriva uppsats i psykologi

När du skriver din uppsats är det flera praktiska saker du behöver behärska. Som psykologstudent ska din uppsats skrivas enligt APA 7 (American Psychological Association). APA 7 är en stil som inkluderar alla delar av en uppsats såsom rubriknivåer och typsnitt samt hur referenser, figurer och tabeller ska se ut.

Läs mer om APA 7:

Uppsatsskrivande: 

Upphovsrätt och uppsatsskrivande - vad behöver jag tänka på?

När du skriver uppsats är det viktigt att känna till att upphovsrättslagen även gäller bilder, foton, tabeller, kartor, konstverk, illustrationer m.m. som är publicerat, tryckt eller finns på Internet. Vill du använda andras bilder som inte är fria eller har en Creative Commons licens behöver du ofta begära tillstånd från upphovsrättsinneharen.

De bilder eller figurer som du själv skapar har du upphovsrätt till och är ni flera som skrivit uppsatsen har ni gemensam upphovsrätt.


Exempel på bild från Pixabay med Creative Commons licens CC0

Akademiskt skrivande (08:18 min)

Stina Lindgren, lektor i svenska språket, Karlstads universitet (08:18 min)

E-publicering

Skrivstöd

  • Skrivhandledning
    Språklärare vid Karlstads universitet erbjuder individuell skrivhandledning till dig som vill utveckla ditt språk och få tips och råd på hur du kan förbättra ditt skrivande.
  • ClaroRead Plus talsyntes
    Med hjälp av ClaroRead Plus kan du lyssna på tidskriftsartiklar, PDF-filer med mera. Du kan även lyssna på din egen uppsats och kontrollera att det låter bra. Alla studenter kan ladda ner ClaroRead till sin egen dator.
  • StavaRex & SpellRight
    Stava Rex är ett svenskt och SpellRight ett engelskt rättstavningsprogram som är anpassade till personer med läs- och skrivsvårigheter.