Gå till huvudinnehållet

Karlstads universitetsbibliotek - ämnesguider

Psykologi

Sök artiklar i databaser

Tidskriftsartiklar registreras i databaser för att lättare bli sökbara. Där får du information om tidskriften, publikationsåret, volym, nummer, sidor, ämnesord/keywords med mera. Här nedan finns några databaser som kan vara bra att söka i inom ämnet psykologi. 
Även söktjänsten OneSearch, sökrutan på bibliotekets första sida, fungerar bra att söka i. OneSearch täcker de flesta ämnen.

Ibland finns artikeln tillgänglig som pdf direkt i databaserna. Annars finns en direktlänk  som du kan klicka på för att se om biblioteket har tillgång till tidskriften där artikeln är publicerad

Databaser inom psykologi

 • PsycInfo
  PsycInfo är den största och viktigaste databasen inom psykologi. Här indexeras fr.a. artiklar inom psykologi, psykiatri, sociologi, förvaltning, näringsliv, utbildning mm. 90% av de drygt 3000 tidskrifter som indexeras i PsycINFO är peer-reviewed. Även böcker, kapitel och (amerikanska) avhandlingar indexeras
 • PTSDpubs
  Fri databas med material om posttraumatisk stress. (Artiklar, böcker, rapporter m.m.). F.d. PILOTS
 • PsycArticles
  Innehåller ca 100 tidskrifter i fulltext från American Psychological Association (APA), Canadian Psychological Association och Hogrefe & Huber
 • PsycTHERAPY
  Filmade och transkriberade terapisessioner. Mer information om tjänsten från APA finns här.

Fler databaser

Google scholar

Google Scholar är specialiserad på att hitta vetenskapligt material på webben.

Du kan lägga till Karlstads universitetsbibliotek i Google scholar för att få länk till fulltext även hemifrån.

Läs mer om Google scholar och hur du länkar till fulltext

Sök direkt i Google scholar.

 

Mer information

Ulrich's web
I tidskriftsdatabasen Ulrich's web kan du ta reda på mer om en viss tidskrift,  t ex om den är vetenskapligt granskad.

Söka & värdera
Grundkurs i informationssökning och informationshantering från Göteborgs universitetsbibliotek

Vad är en vetenskaplig artikel?

Läs mer om vetenskapliga artiklar: om vilka moment en vetenskaplig artikel innehåller och vad som menas med peer review

Finns tidskriften på biblioteket?

För att se om biblioteket har tillgång till en tidskrift kan du söka i vår Tidskriftslista.

►  Sök i tidskriftslistan

I tidskriftslistan kan du se om vi har tidskriften, från vilka år vi har den och om den finns i fulltext eller om det är en tryckt (Print) tidskrift.

►  Hur får jag fram artikeln i fulltext?

Granska tidskriftsartiklar

Fjärrlån

Böcker och artiklar som inte finns i biblioteket kan du beställa via fjärrlån.

Beställ artikel
Beställ bok

Mer information om fjärrlån