Gå till huvudinnehållet

Karlstads universitetsbibliotek - ämnesguider

Psykologi

Sök avhandlingar i LIBRIS

I LIBRIS kan du söka avhandlingar som finns på svenska högskole- och universitetsbibliotek. 

Gör så här:

  1. Sök i LIBRIS
  2. Klicka på avhandlingar i de val som finns till höger i träfflistan
  3. Då får du fram avhandlingar i ämnet

Sök forskningspublikationer & avhandlingar

DiVA
I DiVA kan du söka forskningspublikationer producerade vid ett trettiotal lärosäten i Sverige. Publikationer från Karlstads universitet finns med i DiVA.


I SwePub kan du söka avhandlingar, vetenskapliga artiklar m.m som publicerats vid svenska universitet, högskolor och myndigheter.

Sök uppsatser & examensarbeten

Uppsök
Uppsök är en nationell uppsatsdatabas som innehåller uppsatser från de flesta svenska universitet och högskolor. Uppsatser och examensarbeten från Karlstads universitet finns med från år 2006. Under rubriken lärosäte/institution kan du begränsa till bara ett lärosäte, exempelvis Karlstads universitet

DIVA
I DIVA kan du söka elektroniska studentuppsatser från Karlstads universitet. DIVA innehåller referenser och fulltext till C- och D-uppsatser samt examensarbeten. Här kan du även söka forskningspublikationer från Karlstads universitet

Några nya avhandlingar inom psykologi

Loading ...