Gå till huvudinnehållet

Karlstads universitetsbibliotek - ämnesguider

Referenser enligt Oxford - GAMMAL

Kort beskrivning

Lagkommentarer

Lagkommentarer

Lagkommentar i databasen JUNO skriver du förslagsvis på följande sätt i källförteckningen:

Norstedts Juridik:

Dahlberg, Mattias, Saldén-Enérus, Anita, Tivéus, Ulf, & Andersson, Mari, 
 Inkomstskattelagen m.m. (28 september 2022, Version 22A, JUNO) kommentaren till 1 kap. 3 §

 

Karnov och Lexino:

Asp, Petter, Brottsbalk (1962:700) 2 kap. 6 §, Lexino 1 januari 2022 (JUNO)

Clevesköld, Lars, Socialtjänstlag (2001:43), kommentaren till 6 kap. 4 §, Karnov 1 juli 2022 (JUNO)

Datumet då kommentaren senast uppdaterades hittas på olika ställen i JUNO för respektive typ av kommentar. Om exakt datum för uppdatering av kommentaren saknas kan du istället ange det datum då du besökt kommentaren.

•För Karnov lagkommentarer finns datumet precis under huvudrubriken till varje författning. Klicka på Om författningen.
•För Lexinos lagkommentarer finns datumet direkt under författarens namn när du klickat på Lexino.
•Lagkommentarer från Norstedts Juridik (NJ) är länkade till från författningen, men läses separat. När du är inne i en lagkommentar från Norstedts Juridik och vill veta vilken författare, titel och datumangivelse du ska ange i källhänvisningen, klicka på fliken "Bibliografisk info" i det gula fältet till höger.