Gå till huvudinnehållet

Karlstads universitetsbibliotek - ämnesguider

Referenser enligt Oxford - GAMMAL

Kort beskrivning

Kort om källförteckning

Vad ska en källförteckning innehålla?

I källförteckningen anger du fullständiga referenser till dina källor. Det är givetvis viktigt att du har med samtliga källor i förteckningen. Du skall däremot inte ha med källor som du inte har använt i uppsatsen, bara för att visa att du har läst dem.

Lämpligt är att presentera materialet i källförteckningen i följande ordning: offentligt tryck, rättsfall, litteratur och övrigt material.