Gå till huvudinnehållet

Karlstads universitetsbibliotek - ämnesguider

Matematik

Vägar till information inom olika grenar i matematik, samt matematikdidaktik

Sök artiklar i matematiska databaser

Information om tidskriftsartiklar registreras i olika databaser för att lättare bli sökbara. Det finns en mängd databaser inom olika ämnesområden, en del med enbart vetenskapligt material, i andra finns det även andra typer av artiklar. Nedan får du förslag på databaser inom matematik och matematikundervisning. Databaserna i princip innehåller referenser. Fulltext bifogas om biblioteket äger tidskriften. KAUlink-ikonen visar vägen till fulltext om den inte finns bifogad. De flesta databaserna kräver inloggning.

Översättning till engelska

Google scholar

Google Scholar är specialiserad på att hitta vetenskapligt material på webben.

Du kan lägga till Karlstads universitetsbibliotek i Google scholar för att få länk till fulltext även hemifrån.

Läs mer om Google scholar och hur du länkar till fulltext

Sök direkt i Google scholar.

 

WolframMathWorld

Databaser för matematikundervisning

Hur får jag fram tidskriftsartikeln i fulltext?

Artiklar ur våra e-tidskrifter kan du få fram i fulltext. Det finns olika sätt att få fram artiklar på - ibland finns det en direktlänk, ibland måste man söka i tidskriftslistan.

►  Läs mer om "Hur du får fram artikeln i fulltext"

TIPS!
kau link
Klicka på KAU link-knappen när du söker i våra databaser, OneSearch m.m. Då kan du direkt se om vi har artikeln i fulltext.

Artiklar ur tidskrifter som vi inte har
Artiklar ur tidskrifter som vi inte har tillgång till kan du beställa som fjärrlån mot en viss avgift.

►  Prislista fjärrlån