Gå till huvudinnehållet

Karlstads universitetsbibliotek - ämnesguider

Matematik

Vägar till information inom olika grenar i matematik, samt matematikdidaktik

Publicerade systematiska översikter

Skolforskningsinstitutet arbetar parallellt med flera systematiska översikter. När vi publicerar en systematisk översikt finns den att läsa här på webbplatsen. Den går även att beställa i tryckt format.
Publicerade översikter finns att läsa som sammanfattning, informationsblad och fullständig rapport. På webbplatsen finns även den fullständiga rapportens bilagor publicerade.
Under 2017 publicerade vi de två första översikterna: Klassrumsdialog i matematikundervisningen – matematiska samtal i helklass i grundskolan och Digitala lärresurser i matematikundervisningen. Den senare är publicerad i två delrapporter, en för förskolan och en för grund- och gymnasieskolan.
2018 publicerades ytterligare två översikter: Feedback i skrivundervisningen och Språk- och kunskapsutvecklande undervisning i det flerspråkiga klassrummet – med fokus naturvetenskap och i början av 2019 en översikt riktad till förskolan, Att genom lek stödja och stimulera barns sociala förmågor.

Exempel på systematisk litteraturöversikt och sökning

Jansson, T. (2013). Motivation theory in research on agile project management: A systematic literature review. Working paper. Karlstad: Karlstads universitet Fulltext

Iwaya, L. H., Voronkov, A., Martucci, L. A., Lindskog, S. & Fischer-Hübner, S. (2016). Firewall Usability and Visualization: A Systematic Literature Review. Research report. Karlstad: Karlstads universitete Fulltext

Asberg, N., Bjork, T. & Alm Lundin, D. (2020). A literature search assignment: Mobile phones, location, contact tracing and epidemics. Studentuppsats. Karlstad: Karlstads Universitet. Fulltext

Murmann, P. (2020). Information at Your Fingertips: Facilitating Usable Transparency via Privacy Notifications. Diss. Karlstad : Karlstads universitet.  Fulltext

 

Digitala resurser: Systematiska översikter

Om systematiska litteraturstudier