Skip to Main Content

Matematik

Vägar till information inom olika grenar i matematik, samt matematikdidaktik

Är det en vetenskaplig artikel?

Är det en vetenskaplig artikel?Är det en vetenskaplig artikel? Lathund från Malmö universitet.

FILM - Vad är en vetenskaplig artikel

Källkritik på nätet

Källkritik på nätet
En genomgång av källkritiska kriterier för nätet. Film gjord av Linnéuniversitetets Universitetsbibliotek (tid 2:03).

Vad är en vetenskaplig artikel?

En artikel är en del av tidskrift eller tidning. Vetenskapliga artiklar publiceras i vetenskapliga tidskrifter. Det som framförallt utmärker vetenskapliga artiklar är att de genomgått en vetenskaplig kvalitetsbedömning innan de publiceras.

Vetenskapliga tidskrifter granskas (peer-review) av forskare inom ämnet (referees) som bedömer och väljer ut artiklarna innan de godkänns för publicering. Detta är en kontrollfunktion som ska garantera den vetenskapliga kvaliteten.

Tidskrift eller tidning? Guide

Vad är en vetenskaplig text

Vad är en vetenskaplig text?
Syftet är att uppmuntra till reflektion över vad en vetenskaplig text är för något. I filmen jämför vi även olika typer av tidskrifter (vetenskapliga- fack- och populärvetenskapliga). Film av Malmö Högskolebibliotek (tid 6:21).