Skip to main content

Sociologi

Välkommen till ämnesguiden i sociologi

Här hittar du en samlad ingång till informationsresurser inom ämnet sociologi. Guiden är framför allt tänkt som ett stöd för studenter i sociologi och socialpsykologi, inkl samhällsanalytikerprogrammet vid Karlstads universitet.

Mejla gärna synpunker till mig /Eva

Inloggning utanför universitetet

Du har tillgång till våra e-böcker, e-tidskrifter, databaser m.m. genom att logga in med ditt KauID (Studentkonto)

Läs mer om bibliotekets e-resurser hemifrån

Kontakta biblioteket

Ämnesbibliotekarie
Eva Backström
eva.backstrom@kau.se 
Tfn: 054 - 700 2328

Karlstads universitetsbibliotek