Gå till huvudinnehållet

Karlstads universitetsbibliotek - ämnesguider

Sociologi

Sök artiklar i databaser

Databaser inom sociologi 

 • Sociological Abstracts
  Sociologi och angränsande ämnesområden. Från 1963-
 • JSTOR
  KAU har tillgång till Arts and sciences collections I and II; ett digitalt arkiv med ca 360 tidskrifter.
 • PsycInfo
  PsycInfo är den största och viktigaste databasen inom psykologi. Här indexeras fr.a. artiklar inom psykologi, psykiatri, sociologi, förvaltning, näringsliv, utbildning mm. 90% av de drygt 3000 tidskrifter som indexeras i PsycINFO är peer-reviewed. Även böcker, kapitel och (amerikanska) avhandlingar indexeras

Fler databaser

 • Artikelsök
  Referenser till svenska tidskrifts- och tidningsartiklar från 1979 och framåt. Mycket lite är vetenskapligt.
 • Scopus
  allmän, ämnesövergripande
 • Social Services Abstracts
  Referenser till artiklar från ca 1 600 tidskrifter inom ämnesområdet socialt arbete, välfärd och socialpolitik.
  Uppdateras en gång per månad. Startår 1980-

Här finns en lista på bibliotekets alla databaser

Google scholar

Google Scholar är specialiserad på att hitta vetenskapligt material på webben.

Du kan lägga till Karlstads universitetsbibliotek i Google scholar för att få länk till fulltext även hemifrån.

Läs mer om Google scholar och hur du länkar till fulltext

Sök direkt i Google scholar.

 

Mer information

Ulrich's web
I tidskriftsdatabasen Ulrich's web kan du ta reda på mer om en viss tidskrift,  t ex om den är vetenskapligt granskad.

Söka & värdera
Grundkurs i informationssökning och informationshantering från Göteborgs universitetsbibliotek

Vad är en vetenskaplig artikel?

Läs mer om vetenskapliga artiklar: om vilka moment en vetenskaplig artikel innehåller och vad som menas med peer review

Finns tidskriften på biblioteket?

För att se om biblioteket har tillgång till en tidskrift kan du söka i vår Tidskriftslista.

►  Sök i tidskriftslistan

I tidskriftslistan kan du se om vi har tidskriften, från vilka år vi har den och om den finns i fulltext eller om det är en tryckt (Print) tidskrift.

►  Hur får jag fram artikeln i fulltext?

Fjärrlån

Böcker och artiklar som inte finns i biblioteket kan du beställa via fjärrlån.

Beställ artikel
Beställ bok

Mer information om fjärrlån