Gå till huvudinnehållet

Karlstads universitetsbibliotek - ämnesguider

EU Europeiska unionen: EU-öppna data och statistik

Opinionsundersökningar

Europeiska kommissionen genomför regelbundet opinionsundersökningar i EU-länderna kring frågor som rör det europeiska medborgarskapet.

Eurobarometer surveys är uppdelad i fyra olika serier:

 • Standard Eurobarometer (EB) - Innehåller intervjuer med innevånare i EU-länderna. Publiceras 2 gånger per år.
 • Special EB - Undersökningen baseras på djupgående tematiska studier. 
 • Flash EB - Ad hoc-tematiska telefonintervjuer som utförs på begäran av någon av Europeiska kommissionens tjänster.
 • EB QualitativeUndersöker hur en utvald social grupp känner och reagerar på ett speciellt ämne eller begrepp genom analyser av gruppdiskussioner eller intervjuer.

EU - öppna data

Öppna data bygger på tanken att det ska vara fritt att använda och vidare utnyttja offentlig information. För att det ska bli lättare att hitta intressanta data finns det olika webbportaler.
I EU:s portal för öppna data finns data från EU:s institutioner och organ samlade på ett enda ställe. Dataserierna får användas fritt för kommersiella och andra ändamål.

Hitta data i EU:s portal för öppna data

Den europeiska dataportalen innehåller data från europeiska förvaltningar på alla nivåer och finns på EU:s 24 officiella språk. Den kompletterar EU:s portal för öppna data och finansieras av EU-kommissionen.

Hitta data i Europeiska dataportalen

Statistik

Eurostat är EU:s statistikorgan som samlar in och sammanställer statistik från medlemsländernas statistikmyndigheter. Statistiken visar förhållanden i Europa och gör det möjligt att göra jämförelser mellan länder och regioner. Eurostats statistik är fritt tillgänglig

 • Eurostat - statistics by theme
  Eurostat delar in statistiken i nio ämnesområden. Här kan du välja ämnesområde och få länkar till statistik, publikationer med mera

   
 • Eurostat - statistics database
  I statistikdatabasen kan du söka och klicka dig fram till den statistik du är intresserad av

Eurostats publications
Eurostat publicerar även tryckta rapporter som är tillgängliga i fulltext på Eurostats hemsida:

Guider till EU-statistik