Gå till huvudinnehållet

Karlstads universitetsbibliotek - ämnesguider

EU Europeiska unionen: EU fördrag & handlingar

Sök...


europa.eu - På EU:s officiella webbplats finns länkar och information om EU.

 • EU:s Who is who?
  En katalog över EU:s institutioner och organens och byråernas avdelningar och chefer. Du kan söka på alla EU-språk.
 • Find-eR - the European Commission Library and e-Resources Centre

EU - fördrag

EU-fördrag (EUR-Lex)
I EUR-Lex finns länkar till EU:s fördrag - grundfördragen, ändringsfördragen och anslutningsfördragen. Det finns länkar till både gällande och historiska fördrag.

Kronologisk översikt av EU-fördrag
I EUR-Lex finns även en Kronologisk översikt över alla fördrag.

TIPS! Du kan ändra till svenska i övre högra hörnet

 

EU-institutionernas officiella handlingar

 • EU-institutionernas officiella handlingar
  Här finns länkar till de olika EU-institutionernas handlingar, exempelvis EU-kommissionens, Ministerrådets, Europaparlamentets m. fl.
 • Europeiska unionens officiella tidning (EUT) - är den enda publikation som utges varje vardag på EU:s alla officiella språk. Den består av två serier, L-serien för lagstiftning och C-serien för upplysningar och meddelanden. Den innehåller även ett supplement, S-serien för offentlig upphandling.

EU-terminologi

 • EU-ordslista
  I ordlistan finns 233 EU-termer samt information om Europeiska unionens institutioner och verksamhet
 • Akronymer - Lista på de i EU-sammanhang oftast förekommande förkortningar och benämningar
 • Publikationshandboken
  innehåller enhetliga skrivregler och andra överenskommelser som måste användas av alla Europeiska unionens institutioner, organ och byråer
 • EuroVoc
  Eurovoc är en flerspråkig och ämnesövergripande tesaurus för terminologin inom EU:s olika verksamhetsområden. Eurovoc finns på 22 av EU:s officiella språk.