Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

EU Europeiska unionen: Startsida

Har du frågor om EU?

Har du frågor om EU?

  • Europa direkt Karlstad
    Europa Direkt- kontoret sprider information om EU och ska bidra till engagemang kring EU på lokal och regional nivå. Europa Direkt Karlstad finns i Bibliotekshuset, Västra Torggatan 26.
    Öppet: veckodagar 08.00–17.00
     
  • EU-upplysningen
    EU-upplysningen har riksdagens uppdrag att ge opartisk och allsidig information om EU, det svenska medlemskapet och EU-arbetet i riksdagen.

Välkommen till ämnesguiden om EU

I den här guiden hittar du information, nyheter och länkar till EU-rättsligt material, EU-statistik, EU-publikationer, officiella handlingar med mera. Här finns även kontaktuppgifter med information om var du kan vända dig om du har en fråga som rör EU .

EDC - Europeiskt dokumentationscentrum på Karlstads universitetsbibliotek

Europeiskt Dokumentationscentrum - EDC på Karlstads universitetsbibliotek har till uppgift är att tillhandahålla EU-dokument och hjälpa studenter, forskare och andra att hitta EU-relaterad information.

EDC-samlingen innehåller både tryckt och elektroniskt material som publiceras av EU och dess olika organ.

Största delen av det tryckta EU-materialet är integrerad i bibliotekets vanliga samling, men en del rapporter, tidskrifter, informationsmaterial med mera finns samlat på EU-hyllan.

Kontakt

EDC-bibliotekarie
Ann Dyrman
Tfn: 054 - 700 1019
ann.dyrman@kau.se

 Karlstads universitetsbibliotek