Skip to main content

EU Europeiska unionen: Startsida

Har du frågor om EU?

Har du frågor om EU?

  • Europa direkt Karlstad
    Europa Direkt- kontoret sprider information om EU och ska bidra till engagemang kring EU på lokal och regional nivå. Europa Direkt Karlstad finns i Bibliotekshuset, Västra Torggatan 26.
    Öppet: veckodagar 08.00–17.00
     
  • EU-upplysningen
    EU-upplysningen har riksdagens uppdrag att ge opartisk och allsidig information om EU, det svenska medlemskapet och EU-arbetet i riksdagen.

Välkommen till ämnesguiden om EU

I den här guiden hittar du information, nyheter och länkar till EU-rättsligt material, EU-statistik, EU-publikationer, officiella handlingar med mera. Här finns även kontaktuppgifter med information om var du kan vända dig om du har en fråga som rör EU .

EDC - Europeiskt dokumentationscentrum på Karlstads universitetsbibliotek

Europeiskt Dokumentationscentrum - EDC på Karlstads universitetsbibliotek har till uppgift är att tillhandahålla EU-dokument och hjälpa studenter, forskare och andra att hitta EU-relaterad information.

EDC-samlingen innehåller både tryckt och elektroniskt material som publiceras av EU och dess olika organ.

Största delen av det tryckta EU-materialet är integrerad i bibliotekets vanliga samling, men en del rapporter, tidskrifter, informationsmaterial med mera finns samlat på EU-hyllan.

Kontakt

EDC-bibliotekarie
Ann Dyrman
Tfn: 054 - 700 1019
ann.dyrman@kau.se

 Karlstads universitetsbibliotek