Gå till huvudinnehållet

Karlstads universitetsbibliotek - ämnesguider

E-böcker - hur gör jag?

Fria e-böcker

Förutom de e-böcker biblioteket skaffar licrnser till, så finns även en mängd fria e-böcker att tillgå via olika plattformar.
Open Access är speciellt vanligt inom den vetenskapliga världen, då det är viktigt att alla kan ta del av den senaste forskningen. Tidigare har det oftast gällt artiklar i vetenskapliga tidskrifter, men allt fler väljer också att publicera böcker som open access.

Fria e-böcker kan hittas via förlagens hemsidor, men också via större portaler som samlar böcker från olika förlag.

Även läromedel och kurslitteratur kan publiceras fritt och användas av alla. Detta kallas ofta OER - Open Educational Resources eller "Öppna läromedel". Läs mer på vår webb

Tips!

Taylor & Francis ebooks

For the month of August, enjoy our selection of free to view titles for Ethnicity and Heritage Studies. All of our chosen selection of books are available to read online until the end of the month.
Visit our website and fill in the form to purchase any titles in this series for your library.