Gå till huvudinnehållet

Karlstads universitetsbibliotek - ämnesguider

Historia

Forskningsfråga

Formulera och avgränsa din forskningsfråga

  • När du formulerar din forskningsfråga behöver du fundera över vilken ny kunskap som din undersökning kan tillföra.
  • Det är viktigt att du avgränsar och preciserar din forskningsfråga. Det är forskningsfrågan som avgör vilket källmaterial du ska söka efter. Gör en testsökning för att vara säker på att det finns tidigare forskning i ämnet.
  • Utgå från din forskningsfråga och välj ut nyckelord och centrala begrepp. Dessa ord ska tillsammans spegla din forskningsfråga och kommer ligga till grund för din sökning.

Sökord

Hitta sökord

  • Utgå ifrån nyckelorden och sök på dessa i flera olika databaser eller sökmotorer. Detta kommer ge dig en bild över forskningsområdet. Beroende på vilken databas eller sökmotor du använder kan du behöva översätta dina sökord till engelska.
  • Undersök träffarna du får. Vilka ord används för att beskriva materialet? Finns det ämnesord? Utifrån detta kan du ersätta tidigare sökord eller lägga till nya sökord i din sökning.  
  • Om du får väldigt många träffar kan du behöva specificera din forskningsfråga ytterligare.
  • Om du får för få träffar kan du behöva bredda din sökning, exempelvis genom att lägga till flera synonymer till dina sökord. Om du har sökt på svenska kan det du testa att söka på engelska.
  • Kom ihåg att dokumentera dina sökningar och dina sökord. Då sparar du tid nästa gång du ska söka.

Fler söktips

Trunkera

Du kan använda dig av ett tecken (oftast *) för att tex fånga upp olika ändelser av ett ord. Att söka på solen* ger dig då träffar som innehåller orden solen, solenergi, solens etc.  Trunkering vidgar antal träffar.

Frassökning

Om du vill söka på ett begrepp som består av flera ord är det viktigt att använda sig av citationstecken. "Kvalitativ metod" ger dig träffar där orden kvalitativ och metod står bredvid varandra i texten. Frassökning minskar antal träffar.

Användbara söktips

Användbara söktips
 


OCH - ger dig träffar som innehåller båda sökorden
ELLER - ger dig sökträffar som innehållet något eller båda sökorden
INTE - ger dig sökträffar som inte innehåller valt sökord

Booleska operatorer har prioriteringsgrad i sökningar. Läs mer om det i Libris