Gå till huvudinnehållet

Karlstads universitetsbibliotek - ämnesguider

Historia

Vetenskapligt material

Om du behöver finna både källmaterial och vetenskapligt material som tar upp den typen av källmaterial som du valt är ett tips att börja med det vetenskapliga materialet. Sök det vetenskapliga materialet exempelvis Libris. Använd sedan t.ex. sökorden utredn*, dagstidning* eller läroplan* så får du träff på avhandlingar som exempelvis tar upp offentliga utredningar, dagstidningar eller läroplaner.

I källförteckningen kan du sedan hitta källmaterialet, exempelvis vilken lag de utgår ifrån eller vilken läroplan de använder sig av, men var noga med att se efter så att det verkligen är lagen som är källmaterialet och att den inte bara är ett stöd för studie av något annat.

Vetenskapliga artiklar kan du söka i Onesearch. Avgränsa dig till peer reviewed för att få vetenskapliga tidskrifter. Tänk på att söka på engelska termer.

Tänk på att det du söker kanske inte behöver vara skrivet inom ämnet historia, utan det kan vara skrivet inom ett annat ämne och ha en historisk aspekt. Att följa hur en lag eller ett yrke har förändrats genom tiderna är också historia, även om det är skrivet inom exempelvis ämnena juridik eller omvårdnad.

Hitta källmaterial

Det finns många olika typer av källmaterial. Mycket kommer du att hitta via Arkivcentrum, Sverige Amerika Centret etc. Men det finns också en del lättillgängligt material via Universitetsbiblioteket eller via webben. Det kan exempelvis vara riksdagsprotokoll, statens offentliga utredningar (SOU), läroplaner och dagstidningar.

Under rubrikerna "Dagstidningar", "Handskrifter" och "Officiella dokument" får du tips på länkar där du kan hitta lättillgängligt källmaterial.

Handskrifter

Officiella dokument