Gå till huvudinnehållet

Karlstads universitetsbibliotek - ämnesguider

Svenska

Här har vi samlat det viktigaste du behöver veta för att söka och hantera olika informationsresurser i dina studier. Vill du fördjupa dig rekommenderar vi bibliotekets Canvas-kurs i akademisk informationskompetens som du hittar här:

Akademisk informationskompetens 

 

Informationssökning och söktips

För att lyckas med din informationssökning behöver du:

 • Tänka igenom frågeställningen och sökord
 • Ha en strategi för hur och var du skall söka
 • Tänk kreativt, det kan finnas flera bra sätt
 • En relevant artikel eller bok kan vara en bra början och leda till fler
 • Var källkritisk till det du finner, vem har skrivit vad och varför

Söktjänster

Var skall jag börja, Google, bibliotekskataloger eller databaser?

Söktjänster kan innehålla information från olika typer av källor. Källorna finner du genom bibliotekskatalogen, databaser eller andra söktjänster.

Vetenskaplig kommunikation

Hur kommuniceras forskning?

Det finns olika traditioner för hur forskning kommuniceras. Inom humaniora publicerar man sig ofta i både böcker och tidskrifter. Här följer några exempel på publikationstyper som används för att kommunicera forskning och det kan ha betydelse vilken typ av forskning du refererar till:

Vetenskaplig tidskriftsartikel
Doktorsavhandling
Rapport
Konferensbidrag
Bok eller bokkapitel
Artikel i dagspress

Källkritik

Är du osäker på om den information som du hittat är bra och trovärdig? Oavsett var du hittat din källa, tryckt eller elektroniskt kan du behöva fundera över trovärdighet och lämplighet. Kom ihåg att alla källor har en avsändare och ett budskap.

Källkritiska frågor

 • Vem är upphovsman?
  Finns det en angiven författare eller utgivare, och kan du kontrollera deras auktoritet på området?
 • Vilket syfte har innehållet?
  Vill författaren informera, påverka, provocera eller kanske sälja?
 • För vem är materialet skrivet?
  Vilken målgrupp riktar sig texten till, och passar svårighetsnivån ditt syfte?
 • Hur aktuell är informationen?
  När sammanställdes materialet, och är det uppdaterat nyligen? Finns det nya upplagor?
 • Hur trovärdigt är innehållet?
  Hur väl täcker källan ämnet? Är faktauppgifterna riktiga och är texten objektiv? Finns det angivna referenser i text och litteraturlista?

Läs mer om källkritik:

Internetkunskap: Källkritik på internet

Plagiering

För att undvika plagiering är det viktigt att du alltid anger alla källor du använder, genom att citera och referera på ett korrekt sätt. Läs mer om plagiering.

När du skriver egna texter är det viktigt att du anger vilka tankegångar som är dina egna och vilka du hämtat från någon annan. På så sätt ger du erkännande till den person vars forskning du bygger din text på. Det visar också att du är påläst inom ditt ämne och är ett sätt att bygga ny kunskap. Det är det här som avses med akademisk hederlighet.

Information om plagiering Karlstads universitet

Upphovsrätt och uppsatsskrivande - vad behöver jag tänka på?

När du skriver uppsats är det viktigt att känna till att upphovsrättslagen även gäller bilder, foton, tabeller, kartor, konstverk, illustrationer m.m. som är publicerat, tryckt eller finns på Internet. Vill du använda andras bilder som inte är fria eller har en Creative Commons licens behöver du ofta begära tillstånd från upphovsrättsinneharen.

De bilder eller figurer som du själv skapar har du upphovsrätt till och är ni flera som skrivit uppsatsen har ni gemensam upphovsrätt.


Exempel på bild från Pixabay med Creative Commons licens CC0