Gå till huvudinnehållet

Karlstads universitetsbibliotek - ämnesguider

Svenska

Sök i bibliotekskatalogen

Här kan du söka efter böcker som finns på Karlstads universitetsbibliotek. Du söker också bland bibliotekets elektroniska böcker. Vill du samtidigt söka fria resurser eller artiklar kan du gå till OneSearch.

Böckerna är placerade på bibliotekets tre första plan och kan ingå i olika samlingar, SAB-samlingen, magasinssamling, e-bokssamlingen mm. Litteratur inköpt från och med 2011 är placerad på bibliotekets plan 3 i nummerordning. Därför är det viktigt att utgå från bibliotekskatalogen för att se var boken finns.

Sök i Karlstads Universitetsbiblioteks katalog

Startsida katalog | Låna om | Nya böcker 


Sök i Libris 2

Sök i LIBRIS I Libris kan du söka böcker och annat material som finns på svenska universitets- och högskolebibliotek. Böcker från Karlstads universitet är också sökbara i LIBRIS

 ►  Sök i LIBRIS

Fjärrlån?

Om du vill läsa en bok som inte finns hos oss lånar vi gärna in den till dig från ett annat bibliotek, ett så kallat fjärrlån. Fjärrlån av böcker är gratis, artiklar kostar 50 kr/st.

Läs mer och gör din beställning på bibliotekes webb

Andra bibliotekskataloger

Behöver du söka i andra bibliotekskataloger är det oftast enklast att börja i LIBRIS, som innehåller böcker och annat material som finns på svenska universitets- och högskolebibliotek samt en del folkbibliotek. Vi kan beställa hem material från andra bibliotek genom så kallade fjärrlån.

Sök E-böcker

Alla E-böcker är sökbara i:


ebsco ebooks logoEBSCO eBooks är vår största e-boksportal och innehåller e-böcker från flera förlag. Manual (doc)


Ebook Central logoProQuest Ebook central - e-boksportal med material från flera förlag. Manual - sök, ladda ner


Alla e-bokssamlingar på Karlstads universitetsbibliotek