Gå till huvudinnehållet

Svenska

Vad är en vetenskaplig artikel?

En artikel är en del av tidskrift eller tidning. Vetenskapliga artiklar publiceras i vetenskapliga tidskrifter. Det som framförallt utmärker vetenskapliga artiklar är att de genomgått en vetenskaplig kvalitetsbedömning innan de publiceras.

Vetenskapliga tidskrifter granskas (peer-review) av forskare inom ämnet (referees) som bedömer och väljer ut artiklarna innan de godkänns för publicering. Detta är en kontrollfunktion som ska garantera den vetenskapliga kvaliteten.

Forskningsrapporter, avhandlingar och uppsatser

I DiVA hittar du forskningspublikationer och studentuppsatser från Karlstads univeristet.

Sök i Swepub

Avhandlingar, vetenskapliga artiklar m.m utgivna vid svenska universitet och högskolor

Sök avhandlingar i LIBRIS

I Libris kan du söka avhandlingar som finns på svenska högskole- och universitetsbibliotek. 

Gör så här:

  1. Sök i LIBRIS
  2. Klicka på avhandlingar i de val som finns till höger i träfflistan
  3. Då får du fram avhandlingar i ämnet

FILM - Sök avhandling i LIBRIS (03.46)

Uppsatser

Uppsök är en nationell uppsatsdatabas som innehåller uppsatser och examensarbeten i fulltext från de flesta svenska universitet och högskolor. Uppsatser och examensarbeten från Karlstads universitet finns med från år 2006.