Gå till huvudinnehållet

Karlstads universitetsbibliotek - ämnesguider

Oral hälsa

Svenska myndigheter

 • SBU - Statens beredning för medicinsk utvärdering
  SBU, Statens beredning för medicinsk utvärdering, har i uppdrag att utvärdera metoder som används i vården, både etablerade och nya. Utifrån aktuell och välgjord forskning tar vi reda på vilken medicinsk effekt olika metoder har, om det finns några risker med dem, och om åtgärderna ger mesta möjliga nytta
 • Socialstyrelsen
  Socialstyrelsens hemsida innehåller mycket information. Här finns bl.a. handböcker, författningar, nationella riktlinjer, statistik, rapporter och utredningar varav många i fulltext

Elektroniska publikationer

Internationellt

 • Cochrane Oral Health Group
  Cochrane Oral Health Group är ett internationellt nätverk av forskare och vårdpersonal som granskar forskningsstudier inom oral hälsa ur ett evidensbaserad perspektiv. Granskiningarna redovisas i systematiska översikter som publiceras i Cochrane Library där de finns att tillgå i fulltext.
 • PubMed Central (PMC)
  PMC is a free full-text archive of biomedical and life sciences journal literature at the U.S. National Institutes of Health's National Library of Medicine (NIH/NLM)
 • WHO Oral Health Programme
  Här finns "WHO:s Oral Helath Programme" och andra dokument från WHO angående munhälsa

Organisationer

 • British Dental Association
  Den engelska organisationen för tandläkare, tandhygienister och andra inom tandvården
 • STHF - Sveriges Tandhygienistförening
  STHF är tandhygienistprofessionens organisation som arbetar med frågor som rör tandhygienistens roll i samhället antingen man arbetar inom offentlig eller privat tandvård eller som egen företagare