Gå till huvudinnehållet

Karlstads universitetsbibliotek - ämnesguider

Oral hälsa

Hitta bra sökord

Vad letar du efter?

 1. För att hitta något när du söker måste du veta VAD du söker efter.
 2. Det gäller även när du söker artiklar och är speciellt viktigt när du söker i ex. PubMed som innehåller miljontals referenser till artiklar

Formulera frågeställningen

 1. Formulera din frågeställning så exakt som möjligt
 2. Vad är det väsentligaste?
 3. Vilka sidor / aspekter är du intresserad av?

Hitta sökord

 1. Utgå från din frågeställning / sökfråga och välj ut nyckelord och centrala begrepp
 2. Välj så betydelsebärande ord som möjligt

Nästa steg...

Sök artiklar i PubMed

PubMed
I PubMed kan du söka artiklar inom odontologi, medicin med mera. PubMed är fritt tillgänglig på Internet men om du vill få länkar till universitetsbibliotekets tidskriftsartiklar i fulltext, måste du logga in via bibliotekets hemsida.

FILM - Sök i PubMed OBS! Limits (begränsningar) finns numera direkt till vänster i sökresultatet

Sök artiklar i Cinahl

Databas som innehåller referenser till omvårdnad, oral hälsa och närliggande områden. Innehåller referenser till artiklar från ca 2 800 tidskrifter, avhandlingar och en del böcker inom omvårdnad och närliggande områden från 1982 och framåt.

FILM - Sök i Cinahl

 

Tidskrifter & tidskriftsartiklar

För att få fram en artikel i fulltext måste man veta…

 1. I vilken tidskrift artikeln är publicerad i? (Source, källa)
 2. Vilket ÅR, VOLYM, NUMMER och på vilka SIDOR den finns
 3. Artikelförfattarna och artikeltitel

PubMed + tidskriftslistan = sant
Om du söker i PubMed via universitetsbibliotekets hemsida (du måste logga in med ditt studentkonto) kan du direkt se om universitetsbiblioteket har tidskriften.

När du sökt fram en artikel klickar du på sfx-symbolen längst upp till höger. Då öppnas ett fönster där du direkt kan se om Karlstads universitetsbibliotek har tidskriften. Finns tidskriften i fulltext är det bara att klicka på länken

Sök i fler databaser...

 • OneSearch
  I söktjänsten OneSearch kan du söka artiklar, rapporter, böcker och e-böcker samtidigt. I vänsterspalten kan du begränsa sökningen.
  Logga in: Utanför universitetsområdet måste du logga in med ditt studentkonto för att få fram exempelvis en artikel i fulltext.  
 • SweMed+
  SveMed+ innehåller referenser till artiklar från svenska och nordiska tidskrifter inom medicin, odontologi med mera.
  De flesta artiklarna är inte vetenskapliga.
  TIPS: Artiklarna har MeSH-termer på både svenska och engelska
 • Cinahl
  I Cinahl kan du söka artiklar inom främst omvårdnad och angränsande områden
 • PsycINFO
  Artiklar inom främst psykologi men här finns även medicinska artiklar ur mer psykologisk synvinkel. Manual
 • Science Direct
  Science Direct innehåller tidskriftsartiklar i fulltext inom olika ämnen från förlaget Elsivier