Gå till huvudinnehållet

Karlstads universitetsbibliotek - ämnesguider

Oral hälsa

Hur vet jag att tidskriften är vetenskaplig?

Ulrichs web
I Ulrichweb kan du söka på tidskriftsnamnet och snabbt se om tidskriften är vetenskapligt granskad (peer-reviewed)

 1. Sök på tidskriftsnamnet
 2. I beskrivningen av tidskriften står det, "Refereed: Yes" om den är granskad

Granska tidskriftsartiklar

Granska en artikel
En film som visar hur du granskar de olika delarna i en artikel. Filmen är producerad av Göteborgs universitetsbibliotek

Vad är en vetenskaplig artikel?

Det som framförallt utmärker vetenskapliga artiklar är att de genomgått en vetenskaplig kvalitetsbedömning innan de publiceras. Vetenskapliga artiklar publiceras i vetenskapliga tidskrifter.

Vetenskapliga tidskrifter granskas (peer-review) av forskare inom ämnet (referees) som bedömer och väljer ut artiklarna innan de godkänns för publicering. Detta är en kontrollfunktion som ska garantera den vetenskapliga kvaliteten.

Vad är en vetenskaplig text?

Syftet är att uppmuntra till reflektion över vad en vetenskaplig text är för något. I filmen jämför vi även olika typer av tidskrifter (vetenskapliga- fack- och populärvetenskapliga). Film av Malmö Högskolebibliotek (tid 6:21).

Mer om vetenskapliga artiklar...

Vad betyder...?

 • Peer-Reviewed
  Kvalitetskontrollerad. En vetenskaplig tidskrift har ett råd av granskare (referees) som är experter inom tidskriftens  ämnesområde. Dessa experter granskar inskickade artiklars kvalitet innan de  publiceras.  Denna process kallas peer review (granskning av jämlike) och syftar till att säkerställa den vetenskapliga kvaliteten.
 • Peer-Reviewed tidskrifter
  Tidskrifter som har ett peer review-system (se Peer-Reviewed)
 • Referees
  De granskare (referees) som en vetenskaplig tidskrift har och som består av erfarna forskare inom tidskriftens ämnesområde.
 • Review articles (översiktsartiklar)
  Review articles är kritiska utvärderingar av tidigare publicerade studier (Originalartiklar)