Skip to main content

Turismvetenskap

Vad innebär akademiskt skrivande för mig som student? Vad betyder det att något räknas som vetenskapligt? Varför skall jag referera till det material jag har använt i min text och hur gör jag det på ett korrekt sätt? I den här filmen (11.13 min) från Lunds universitetsbibliotek får du veta mer om hur du kan förhålla dig till och använda vetenskapligt material i dina studier vid universitetet.
 

Skriva och referera

När du skriver en uppsats eller annan akademisk text behöver du känna till hur man citerar och refererar, undviker plagiering och hur du gör en en innehållsförteckning med mera i Word.

Läs mer om:

Vilka bilder får jag använda?

Det finns samlingar av bilder med Creative Commons (CC) licenser som du kan använda bara du anger upphovsmannen, bildens namn och vilken CC-licens den har. Det finns olika typer av CC-licenser och varje licens anger tydligt vilka rättigheter och begränsningar som gäller.

Bilder du kan använda utan tillstånd
På bibliotekets webbsida om bilder och upphovsrätt får du tips på bildsamlingar med CC-licenser som du kan använda utan att först fråga upphovsmannen om lov. Här kan du även läsa om vad du ska tänka på när du vill använda bilder, fotografier med mera.


Exempel på bild från Pixabay med Creative Commons licens CC0

E-publicering

Skrivstöd

  • Skrivhandledning
    Språklärare vid Karlstads universitet erbjuder individuell skrivhandledning till dig som vill utveckla ditt språk och få tips och råd på hur du kan förbättra ditt skrivande.
  • ClaroRead Plus talsyntes
    Med hjälp av ClaroRead Plus kan du lyssna på tidskriftsartiklar, PDF-filer med mera. Du kan även lyssna på din egen uppsats och kontrollera att det låter bra. Alla studenter kan ladda ner ClaroRead till sin egen dator.
  • StavaRex & SpellRight
    Stava Rex är ett svenskt och SpellRight ett engelskt rättstavningsprogram som är anpassade till personer med läs- och skrivsvårigheter.

Guider och mallar