Gå till huvudinnehållet

Karlstads universitetsbibliotek - ämnesguider

Turismvetenskap

Om systematiska litteraturstudier

 • Vad är en systematisk översikt?  
  En systematisk översikt är en sammanställning av den bästa tillgängliga forskningen som ger överblick av ämnet (Skolforskningsinstitutet)
 • En översikt av stegen i en systematisk utvärdering   
  En metod som SBU (Statens beredning av medicinsk utvärdering) använder grundas på en systematisk granskning av den vetenskapliga litteraturen
 • PRISMAs checklista    
  PRISMA 2020 består av en checklista med 27 punkter och flera olika flödesdiagram. Enligt PRISMAs checklista ska alla databaser, register och andra källor som använts för att hitta studier, liksom det datum då varje källa senaste söktes, anges 

Systematisk litteraturöversikt

Zotero - referenshanteringsprogram

Zotero är ett gratis referenshanteringsprogram som finns för både Mac och PC. Med Zotero kan du enkelt spara referenser både på din egen dator och online, samt enkelt infoga referenser och skapa litteraturlistor i ditt dokument.

GUIDER TILL ZOTERO

 • Guide till Zotero
  En innehållsfull guide som beskriver hur du använder Zotero. Här finns även lösningar på vanliga problem.

FILMER OM ZOTERO

ZOTERO STILMALL APA7 SVENSK, feb2021

Om du använder referensstilen APA 7 kan du ladda ner och installera den i Zotero.
Klicka på länken och spara den på din dator.
 
 
Lägg till stilmallen i Zotero:
 
 1. Öppna Zotero
 2. Klicka på REDIGERA och välj där INSTÄLLNINGAR
 3. Klicka på KÄLLHÄNVISNINGAR
 4. För att lägga till en nedladdad stil klickar du på + under bilden.
 5. Du väljer då APA 7 som du laddat ned till din dator
 6. När du gjort detta tittar du i listan om den valda stilen kommit med (se till att du har svenska inställt i Zotero)
 7. Finns stilen i listan är den klar att använda 

Om systematiska litteraturstudier inom tekniska ämnen

Exempel på en systematisk litteraturöversikt

Jansson, T. (2013). Motivation theory in research on agile project management: A systematic literature review. Working paper. Karlstad: Karlstads universitet Fulltext

Iwaya, L. H., Voronkov, A., Martucci, L. A., Lindskog, S. and Fischer-Hübner, S. (2016). Firewall Usability and Visualization: A Systematic Literature Review. Research report. Karlstad: Karlstads universitete Fulltext

Steps in SLR