Skip to Main Content

Risk- och miljöstudier

Myndigheter som producerar kartmaterial

Historiska kartor

Denna karta visar ett urval av Karlstads kommuns bildsamling av historiska bilder. Det är tillåtet att använda bilderna men då ska du alltid ange Karlstads kommun och upphovsperson om den är känd

Länkar

Geodata - digital karttjänst

  • Geodataportalen
    I Geodataportalen kan du söka och titta på kartor och geografiska data från många olika källor. Du når även nedladdningstjänsten GET via Geodataportalen.
     
  • Nedladdningstjänsten GET
    Forskare och studenter vid Karlstads universitet har genom nedladdnings­tjänsten GET åtkomst till stora delar av de kartor och geodata som finns tillgänglig.
    Här kan du logga in via nedladdningstjänsten GET - du loggar in till GET med ditt KauID

Frågor på Geodata

Kontakta
Kristina Eresund 
Inst. för miljö- och livsvetenskaper/ Geomatik
054-700 2051
kristina.eresund@kau.se