Skip to Main Content

Risk- och miljöstudier

Standarder från SIS

Databaser från Patentverket

  • Databaser från PRV   
    Samling mest efterfrågade länkar till värdefulla databaser och sökverktyg för immaterialrätt
  • Svensk patentdatabas    
    Här kan du söka bland svenska patent, offentliga patentansökningar och europeiska patent (EP-patent) som validerats i Sverige. Se på instruktionsfilm och söktips först innan du börjar skriva in dina sökord

Patent internationellt

Kemikalieinspektionen