Gå till huvudinnehållet

Karlstads universitetsbibliotek - ämnesguider

Risk- och miljöstudier

Vad är en standard?

Standarder beskriver överenskomna krav och specifikationer som syftar till att få enhetliga rutiner och utföranden inom ett visst område. Det finns standarder inom en mängd områden, till exempel inom teknik, industri, miljö och kvalitet och de kan gälla allt från produkters säkerhet och kompabilitet till kvalitetsnivåer i olika processer.

Läs mer om standarder och patent i ämnesguiden från Högskolan i Borås

Rapport från 2022 om standarders värdeskapande roll i industrihistorien och vad som händer nu när industrin digitaliseras:

Standardiseringsorgan

Maskindirektivet

 

Databaser från Patentverket

  • Databaser från PRV   
    Samling mest efterfrågade länkar till värdefulla databaser och sökverktyg för immaterialrätt
  • Svensk patentdatabas    
    Här kan du söka bland svenska patent, offentliga patentansökningar och europeiska patent (EP-patent) som validerats i Sverige. Se på instruktionsfilm och söktips först innan du börjar skriva in dina sökord

Patent internationellt

Kemikalieinspektionen

Fakta