Skip to Main Content

Lärarutbildning

Välkommen till ämnesguiden för lärarutbildning

Här hittar du en samlad ingång till söktjänster och informationsresurser speciellt riktade mot de olika lärarutbildningarna och för kurser i pedagogik och specialpedagogik

Under de olika flikarna ovan finns information och tips om böcker, hur du söker fram artiklar, avhandlingar mm. Det finns också information om vad du kan tänka på när du skriver och refererar samt hur publicerar din uppsats elektroniskt.


 

Distansstudent?

Som distansstudent vid Karlstads universitet kan du ta del av bibliotekets tjänster även om du inte själv kan besöka biblioteket

Distansstudenter

Inloggning utanför universitetet

Studenter och anställda kommer åt våra elektroniska resurser genom att logga in med Kauid

Databasåtkomst hemifrån

Kontakta biblioteket

Ämnesbibliotekarie
Åsa Möller
Asa.Moller@kau.se
Tfn: 054-700 1522

 

Karlstads universitetsbibliotek

   Informationsdisken  
bibdisk@kau.se
   Tfn: 054-700 1092

Öppettider
 

Följ biblioteket i sociala medier

  

Vill du få nyheter, tips och veta vad som händer i biblioteket? Följ oss i sociala medier.