Gå till huvudinnehållet

Karlstads universitetsbibliotek - ämnesguider

Kultur och konstnärliga studier

Sökning i databaser

Sökning i databaser 

Information om tidskriftsartiklar registreras i olika databaser. Det finns både mer ämnesövergripande databaser och sådana som är mer ämnesspecifika. Om du inte vet vilken databas du skall välja eller vill söka mer övergripande kan du gå via bibliotekets OneSearch där du söker böcker och artiklar från olika databaser samtidigt.

Är du osäker på vilka sökbegrepp du skall välja kan du prova att söka i Google Scholar som söker i vetenskapligt material. Där finner du även svenskt material som finns i olika forskningsdatabaser.

 
 

Länkar till ämnesresurser