Skip to main content

Religion

Vad är en vetenskaplig artikel?

Det som framförallt utmärker vetenskapliga artiklar är att de genomgått en vetenskaplig kvalitetsbedömning innan de publiceras. Vetenskapliga tidskrifter granskas (peer-review) av forskare inom ämnet (referees) som bedömer och väljer ut artiklarna innan de godkänns för publicering. Detta är en kontrollfunktion som ska garantera den vetenskapliga kvaliteten.
Läs mer om vetenskapliga artiklar

Skriva och referera

När du skriver din uppsats är det flera praktiska saker du behöver kunna behärska. Att kunna referera till källor enligt det system som används på ditt ämne, veta hur du undviker plagiering, kunna hantera word för att göra en korrekt innehållsförteckning mm. 

Läs mer om:

Film nedan om att skriva akademiskt:

  • Akademiskt skrivande  (Lunds universitet, 11 min)

Upphovsrätt och uppsatsskrivande - vad behöver jag tänka på?

När du skriver uppsats är det viktigt att känna till att upphovsrättslagen även gäller bilder, foton, tabeller, kartor, konstverk, illustrationer m.m. som är publicerat, tryckt eller finns på Internet. Vill du använda andras bilder som inte är fria eller har en Creative Commons licens behöver du ofta begära tillstånd från upphovsrättsinneharen.

De bilder eller figurer som du själv skapar har du upphovsrätt till och är ni flera som skrivit uppsatsen har ni gemensam upphovsrätt.


Exempel på bild från Pixabay med Creative Commons licens CC0

E-publicering

E-publicering - Instruktioner för hur du publicerar din uppsats

Skrivstöd

  • Skrivhandledning - Språklärare vid Karlstads universitet erbjuder individuell skrivhandledning till dig som vill utveckla ditt språk och få tips och råd på hur du kan förbättra ditt skrivande
  • StavaRex - Rättstavningsprogram

Metodböcker elektroniska

Sage Research Methods Online är en databas för forskningsmetodik. Innehållet hämtas från 600 böcker, uppslagsverk och handböcker.