Skip to main content

Religion

Sök artiklar i databaser

Tidskriftsartiklar registreras i databaser för att lättare bli sökbara. Där får du information om tidskriften, publikationsåret, volym, nummer, sidor, ämnesord/keywords med mera.
Ibland finns artikeln tillgänglig som pdf direkt i databasen. Annars finns en direktlänk  som du kan klicka på för att se om biblioteket har tillgång till tidskriften där artikeln är publicerad

Biblioteket har ingen speciell databas för ämnet religionsvetenskap men det går bra att söka artiklar i allmänna databaser. 
Några exempel på bra resurser för religionsvetenskap:

  • OneSearch, sökrutan på bibliotekets första sida.
  • Scopus, en referens- och citeringsdatabas som täcker många ämnen
  • ERIC, litteraturreferenser inom pedagogik och närliggande områden

För artiklar publicerade i Sverige, på svenska eller andra språk, finns även databaserna DiVA och Swepub. Onesearch är till exempel inte så bra på att hitta svenska artiklar. 
Se mer information om DiVA och Swepub under fliken Söka avhandlingar/uppsatser.

Det finns möjligheter att avgränsa sökresultatet till publikationstyp (exempelvis artikel, kapitel i bok, doktorsavhandling) och typ av innehåll (t.ex. refereegranskat, populärvetenskap/debatt).

Sök i DiVA

Sök i SwePub

Tidningar och populärvetenskapliga tidskrifter

PressReader
Innehåller dagstidningar och tidskrifter från hela världen från de senaste 3 månaderna. Även några svenska dagstidningar ingår.

Mediearkivet (Retriever research)
Innehåller material från alla stora svenska dagstidningar, landsortstidningar och hundratals tidskrifter och magasin. Även radio- och TV-inslag finns med samt viss utländsk dagspress.

Svenska dagstidningar
Kungliga Bibliotekets digitaliserade dagstidningar. Det går bra att söka var som helst men för att läsa och skriva ut artiklar måste man sitta vid en särskild dator i biblioteket.

Digitaliserade svenska dagstidningar
Ett urval dagstidningar från Kungliga bibliotekets samlingar från tiden 1700-tal till 1900-tal.

Läs mer om dagstidningar

Sökmotor


Google Scholar är specialiserad på att hitta vetenskapligt material på webben, exempelvis vetenskapligt granskade artiklar, avhandlingar, böcker, referat, citeringar och annan vetenskaplig litteratur.
Du måste själv avgöra vilken typ av publikation du hittar, det går inte att begränsa sig till exempelvis vetenskapliga artiklar.

Om länkning till fulltext från Google Scholar 

Mer information

Ulrich's web
I tidskriftsdatabasen Ulrich's web kan du ta reda på mer om en viss tidskrift,  t ex om den är vetenskapligt granskad.

Söka & värdera
Grundkurs i informationssökning och informationshantering från Göteborgs universitetsbibliotek

Tidskrifter

Ett urval tidskrifter inom religionsvetenskap som finns vid Karlstads universitetsbibliotek:

För åtkomst utanför campus krävs inloggning med KauID

Finns tidskriften på biblioteket?

För att se om biblioteket har tillgång till en tidskrift kan du söka i vår Tidskriftslista.

►  Sök i tidskriftslistan

I tidskriftslistan kan du se om vi har tidskriften, från vilka år vi har den och om den finns i fulltext eller om det är en tryckt (Print) tidskrift.

►  Hur får jag fram artikeln i fulltext?

Fjärrlån

Böcker och artiklar som inte finns i biblioteket kan du beställa via fjärrlån.

Beställ artikel
Beställ bok

Mer information om fjärrlån

Vetenskapliga artiklar

Det som framförallt utmärker vetenskapliga artiklar är att de genomgått en vetenskaplig kvalitetsbedömning innan de publiceras.
Vetenskapliga tidskrifter granskas (peer-review) av forskare inom ämnet som bedömer artiklarna innan de godkänns för publicering. 

I en del databaser går det att begränsa sig till peer review för att få resultat enbart från dessa tidskrifter.

Läs mer om vetenskapliga artiklar