Gå till huvudinnehållet

Karlstads universitetsbibliotek - ämnesguider

Biologi

Online uppslagsverk och ordböcker för biologi

AlgaeBase
Algaebase är en databas med information om alger.

Kew's data and resources for plant and fungal information.
Uppslagsverk över svampar och mykologi.

Biology Online
Definitioner på biologiska termer.

EOL - Encyclopedia of Life

Den virtuella floran
Den virtuella floran är en förteckning över alla i Sverige regelbundet förekommande växtarter.

Fishbase
Databas över alla kända fiskarter från The WorldFish Centre.

ION: Index to Organism Names

International Plant Names Index

NatureServe Explorer
Uppslagsverk med information om mer än 65 000 växter, djur, och ekosystem i USA och Kanada.

Tree of Life
Tree of Life är ett samarbete mellan biologer och naturintresserade från hela världen. På mer än 10.000 webbsidor ges information om biologisk mångfald,  egenskaper hos olika organismgrupper och deras evolutionära historia.

Svenska biotermgruppen
Svenska biotermgruppen är en ideell förening med syfte att samordna och nyskapa termer inom livsvetenskaperna, främst de molekylära. Här kan du få veta hur begrepp definieras och vilka termer du bör använda på svenska.

Appar för ordböcker och uppslagsverk

Ibland finns det även appar att ladda ner till uppslagsverk och ordböcker.

Tryckta handböcker

Ett urval av tryckta handböcker inom biologi: