Gå till huvudinnehållet

Karlstads universitetsbibliotek - ämnesguider

Biologi

Ämnesdatabaser

Vad är en databas?

  • Vad är en databas?    
    Introduktion från Naturhistoriska museet med exempel på databas

OneSearch

OneSearch är bibliotekets söktjänst där du kan söka efter artiklar, rapporter, böcker och e-böcker i samma sökning. OneSearch täcker de flesta ämnen med undantag för ett fåtal.

Artikelsök

Artikelsök är en databas över svenska tidskrifts- och tidningsartiklar. Under 2019 gjordes Artikelsök från BTJ om med ny design och förbättrad indexering. En nyhet är att det nu går att begränsa sig till vetenskapliga artiklar.

Totalt indexeras ca 1300 svenska tidskrifter och ett mindre antal dagstidingar.
Artikelsök innehåller framförallt referenser till artiklar, men en del går direkt att hitta i fulltext.

Instruktionfilm från BTJ (8.47 min)

Hur får jag fram tidskriftsartikeln i fulltext?

Artiklar ur våra e-tidskrifter kan du få fram i fulltext. Det finns olika sätt att få fram artiklar på - ibland finns det en direktlänk, ibland måste man söka i tidskriftslistan.

►  Läs mer om "Hur du får fram artikeln i fulltext"

TIPS!
kau link
Klicka på KAU link-knappen när du söker i våra databaser, OneSearch m.m. Då kan du direkt se om vi har artikeln i fulltext.

Artiklar ur tidskrifter som vi inte har
Artiklar ur tidskrifter som vi inte har tillgång till kan du beställa som fjärrlån mot en viss avgift.

►  Prislista fjärrlån

Vad är en vetenskaplig text?

Film av Malmö högskola (06:21).