Gå till huvudinnehållet

Karlstads universitetsbibliotek - ämnesguider

Nationalekonomi

Svensk data och statistik

Statistisk årsbok  för Sverige gavs ut 1914-2014 och finns på hylla Statistik/sv:A på plan 3 på Karlstads universitetsbibliotek. Den finns online på SCB:s webbplats.

 • Branschnyckeltal - ekonomiska branschnyckeltalen omfattar cirka 800 branscher.
 • Historisk statistik  -  främst ekonomisk statistik.
 • Riksbanken -  historisk monetär statistik för Sverige. Inkluderar historiska serier över penningmängd, inflation, räntor, börskurser, växelkurser, löner och statslån.
 • Statistiska centralbyrån (SCB)
 • Swedish House of Finance Research Data Center
  Logga in med ditt studentkonto/KauID.

  En webbaserad plattform för finansiella data (aktieprisdata, bokföringsdata bl.a.) från Swedish House of Finance (ett nationellt centrum för finansmarknadsforskning) .
  Fritt tillgängliga via inloggning: FinBas, NASDAQ HFT, Resility och Annual reports archive
  Kräver ansökan för tillgång: Insurance Data: för forskare, ansökan krävs för tillgång

  Längst ner på första sidan finns External databases med både tjänster som inte är tillgängliga för alla och några som är fritt tillgängliga (”Accessible by: Everyone”).

Eurostat

Eurostat är EU:s statistikorgan som samlar in och sammanställer statistik från medlemsländernas statistikmyndigheter. Statistiken visar förhållanden i Europa och gör det möjligt att göra jämförelser mellan länder och regioner. Eurostats statistik är fritt tillgänglig

 • Eurostat - statistics by theme
  Eurostat delar in statistiken i nio ämnesområden. Här kan du välja ämnesområde och få länkar till statistik, publikationer med mera

   
 • Eurostat - statistics database
  I statistikdatabasen kan du söka och klicka dig fram till den statistik du är intresserad av

Eurostats publications
Eurostat publicerar även tryckta rapporter som är tillgängliga i fulltext på Eurostats hemsida:

Internationell statistik

EU - öppna data

Öppna data bygger på tanken att det ska vara fritt att använda och vidare utnyttja offentlig information. För att det ska bli lättare att hitta intressanta data finns det olika webbportaler.
I EU:s portal för öppna data finns data från EU:s institutioner och organ samlade på ett enda ställe. Dataserierna får användas fritt för kommersiella och andra ändamål.

Hitta data i EU:s portal för öppna data

Den europeiska dataportalen innehåller data från europeiska förvaltningar på alla nivåer och finns på EU:s 24 officiella språk. Den kompletterar EU:s portal för öppna data och finansieras av EU-kommissionen.

Hitta data i Europeiska dataportalen

Guider till EU-statistik