Skip to main content

Nationalekonomi

Skriva och referera

När du skriver en uppsats eller annan akademisk text behöver du känna till hur man citerar och refererar, undviker plagiering och hur du gör en en innehållsförteckning med mera i Word.

Läs mer om:

Akademiskt skrivande

Vad innebär akademiskt skrivande för mig som student? Vad betyder det att något räknas som vetenskapligt? Varför skall jag referera till det material jag har använt i min text och hur gör jag det på ett korrekt sätt? I den här filmen (11.13 min) från Lunds universitetsbibliotek får du veta mer om hur du kan förhålla dig till och använda vetenskapligt material i dina studier vid universitetet.
 

Vilka bilder får jag använda?

Det finns olika typer av Creative Commons licenser, men alla typerna innebär att du kan lägga ut bilden bara du anger upphovsmannen, verkets namn och licensen samt länkar till dessa. I vissa fall tillåts även bearbetning av bilderna. Läs mer om de olika licenserna 

Via CC search kan du söka bilder från flera olika bildarkiv.

Exempel på bild från Flickr

Ebook Vs Textbook by Indiaedu

Ebook Vs Textbook by Indiaedu (CC BY-SA 2.0)

Skrivstöd

  • Skrivhandledning
    Språklärare vid Karlstads universitet erbjuder individuell skrivhandledning till dig som vill utveckla ditt språk och få tips och råd på hur du kan förbättra ditt skrivande.
  • ClaroRead Plus talsyntes
    Med hjälp av ClaroRead Plus kan du lyssna på tidskriftsartiklar, PDF-filer med mera. Du kan även lyssna på din egen uppsats och kontrollera att det låter bra. Alla studenter kan ladda ner ClaroRead till sin egen dator.
  • StavaRex & SpellRight
    Stava Rex är ett svenskt och SpellRight ett engelskt rättstavningsprogram som är anpassade till personer med läs- och skrivsvårigheter.

E-publicering