Gå till huvudinnehållet

Karlstads universitetsbibliotek - ämnesguider

Engelska

Allmänna länkar

Länkar till ämnesresurser

Öppna arkiv

Det finns flera stora öppna vetenskapliga arkiv (Open Archives). Grundtanken med fri publicering (Open Access) är att tillgång till forskning, som är offentligt finansierad, ska vara gratis. 

DOAJ Directory of Open Access Journals. Kvalitetskontrollerade tidskrifter inom ekonomi, humaniora, medicin, naturvetenskap, samhällsvetenskap och teknik.

Alex Catalogue of Electronic Texts