Skip to main content

Engelska

FILM - Vad är en vetenskaplig artikel

Sök forskningspublikationer & avhandlingar


I DiVA kan du söka forskningspublikationer producerade vid Karlstads universitet (Kau)


I SwePub kan du söka avhandlingar, vetenskapliga artiklar m.m. utgivna vid svenska universitet och högskolor

Källkritik

Ett kritiskt förhållningssätt till faktauppgifter, påståenden och slutsatser är grundläggande i all forskningsverksamhet. Att vara källkritisk innebär att man bedömer om den som sänder ut information går att lita på eller inte. Även om artikeln är publicerad i en granskad tidsskrift måste du gå igenom artikeln för att vara säker på att den går att använda.

Läs mer om källkritik

Uppsatser

Uppsök är en nationell uppsatsdatabas som innehåller uppsatser och examensarbeten i fulltext från de flesta svenska universitet och högskolor. Uppsatser och examensarbeten från Karlstads universitet finns med från år 2006.