Gå till huvudinnehållet

Karlstads universitetsbibliotek - ämnesguider

Fysik och astronomi

Är det en vetenskaplig artikel?

Är det en vetenskaplig artikel?Är det en vetenskaplig artikel? Lathund från Malmö universitet.

Vad är en vetenskaplig text

Vad är en vetenskaplig text?
Syftet är att uppmuntra till reflektion över vad en vetenskaplig text är för något. I filmen jämför vi även olika typer av tidskrifter (vetenskapliga- fack- och populärvetenskapliga). Film av Malmö Högskolebibliotek (tid 6:21).

Vad är en vetenskaplig artikel?

En artikel är alltid en del av tidskrift eller tidning. Vetenskapliga artiklar publiceras i vetenskapliga tidskrifter. Det som framförallt utmärker vetenskapliga artiklar är att de genomgått en vetenskaplig kvalitetsbedömning innan de publiceras.

Vetenskapliga tidskrifter granskar (peer-review) inkommande manuskript. Redaktionen skickar texter till andra forskare inom ämnet (referees) som bedömer artiklarna innan de kan godkännas för publicering. Detta är en kontrollfunktion som ska garantera den vetenskapliga kvaliteten.

Tidskrift eller tidning? Guide

Att bedöma böcker

För att kunna bedöma bokens vetenskapliga kvalitet ska man tänka på följande moment, se här