Gå till huvudinnehållet

Karlstads universitetsbibliotek - ämnesguider

Fysik och astronomi

Översättning till engelska

Ämnesdatabaser

Sök artiklar i databaser
Information om tidskriftsartiklar registreras i olika databaser för att lättare bli sökbara. Det finns en mängd databaser inom olika ämnesområden och teknik, en del med enbart vetenskapligt material, i andra finns det även andra typer av artiklar. Nedan får du förslag på databaser inom fysik och astronomi. Databaserna i princip innehåller referenser. Fulltext bifogas om biblioteket äger tidskriften. KaU-link ikonen visar vägen till fulltext om den inte finns bifogad. De flesta databaserna kräver inloggning.

  • SciTechConnect
    Research information from the U.S. Department of Energy 1943-

arXiv är en gratis databas för digital förhandspublicering av ännu ej granskade vetenskapliga artiklar (preprint) och avhandlingar, inom bl a datavetenskap. Alla arkiverade artiklar är tillgängliga via Internet. Arxiv sjösattes den 14 augusti 1991. Nu för tiden ligger vid Cornell University Library. Tre nordiska universitet är medlemmar: Helsingfors universitet, Oslo universitet och Uppsala universitet

  • INSPIRE-HEP    
    an open access digital library for the field of high energy physics (HEP).
  •  SCOAP3        
    Sponsoring Consortium for Open Access Publishing in Particle Physics. SCOAP3 is a one-of-its-kind partnership of over three thousand libraries, key funding agencies and research centers in 44 countries and 3 intergovernmental organisations. Working with leading publishers, SCOAP3 has converted key journals in the field of High-Energy Physics to Open Access at no cost for authors.
 

 

Ämnesdidaktiska resurser

Hur får jag fram tidskriftsartikeln i fulltext?

Artiklar ur våra e-tidskrifter kan du få fram i fulltext. Det finns olika sätt att få fram artiklar på - ibland finns det en direktlänk, ibland måste man söka i tidskriftslistan.

►  Läs mer om "Hur du får fram artikeln i fulltext"

TIPS!
kau link
Klicka på KAU link-knappen när du söker i våra databaser, OneSearch m.m. Då kan du direkt se om vi har artikeln i fulltext.

Artiklar ur tidskrifter som vi inte har
Artiklar ur tidskrifter som vi inte har tillgång till kan du beställa som fjärrlån mot en viss avgift.

►  Prislista fjärrlån

Google scholar

Google Scholar är specialiserad på att hitta vetenskapligt material på webben.

Du kan lägga till Karlstads universitetsbibliotek i Google scholar för att få länk till fulltext även hemifrån.

Läs mer om Google scholar och hur du länkar till fulltext

Sök direkt i Google scholar.