Gå till huvudinnehållet

Karlstads universitetsbibliotek - ämnesguider

Fysik och astronomi

Att hitta boken på hyllan

När du söker upp en bok i katalogen och vill hämta den, får du klicka på "Se kartan" i katalogen för att veta var i biblioteket hyllan ligger. Sedan när du kommer fram till hyllan för att hämta boken ska du göra så här 

Titta på en film (4.31 minuter)

Sök i Libris

Sök i Libris I Libris kan du söka böcker och annat material som finns på svenska universitets- och högskolebibliotek. Böcker från Karlstads universitet är också sökbara i LIBRIS

  LIBRIS - hur söker jag? (FILM 02:25)

Kursböcker gratis

Higher Intellect is a World Wide Web server hosting a searchable database of over 750,000 text files on a variety of subjects, as for example a popular textbook: Popovic, Branko D. (1999). Introductory  electromagnetics. Upper Saddle River: Prentice-Hall https://cdn.preterhuman.net/texts/science_and_technology/physics

Kom igång med e-böcker!

Det här behöver du veta för att kunna läsa och ladda ner e-böcker på dator eller mobil.

Vetenskapligt eller populärt?