Gå till huvudinnehållet

Karlstads universitetsbibliotek - ämnesguider

Fysik och astronomi

Söka vetenskaplig information?

Animerad film om att söka vetenskaplig information från NSCU Libraries (2.08 min).

Hitta bra sökord

Vad letar du efter?

 1. För att hitta något när du söker måste du veta VAD du söker efter.
 2. Det gäller även när du söker artiklar och är speciellt viktigt när du söker i en databas som kan innehålla miljontals referenser till artiklar

Formulera frågeställningen

 1. Formulera din frågeställning så exakt som möjligt
 2. Vad är det väsentligaste?
 3. Vilka sidor / aspekter är du intresserad av?

Hitta sökord

 1. Utgå från din frågeställning / sökfråga och välj ut nyckelord och centrala begrepp
 2. Välj så betydelsebärande ord som möjligt

Nästa steg...

 • Översätt till engelska om språket i databasen är engelska
 • Vilka ämnesord används i databasen?
  - finns det en Thesaurus med kontrollerade ämnesord?
  - om du hittat en "bra" artikel - vilka ämnesord har den artikeln?

Fler söktips

Trunkera

Du kan använda dig av ett tecken (oftast *) för att tex fånga upp olika ändelser av ett ord. Att söka på solen* ger dig då träffar som innehåller orden solen, solenergi, solens etc.  Trunkering vidgar antal träffar.

Frassökning

Om du vill söka på ett begrepp som består av flera ord är det viktigt att använda sig av citationstecken. "Kvalitativ metod" ger dig träffar där orden kvalitativ och metod står bredvid varandra i texten. Frassökning minskar antal träffar.

Användbara söktips
 


OCH - ger dig träffar som innehåller båda sökorden
ELLER - ger dig sökträffar som innehållet något eller båda sökorden
INTE - ger dig sökträffar som inte innehåller valt sökord

Booleska operatorer har prioriteringsgrad i sökningar. Läs mer om det i Libris 

Booleska operatorer

Tips om hur du söker med booleska operatorer. Royal Holloway University of London Library (03:00 min).