Skip to Main Content

Statsvetenskap

Välkommen

Välkommen till ämnesguiden för statsvetenskap

I den här guiden hittar du tips på databaser, böcker, länkar med mera när du söker information inom statsvetenskap. Här finns även länkar till manualer som visar hur du skriver referenser, vad du ska tänka på när du skriver uppsats med mera

Distansstudent?

Som distansstudent vid Karlstads universitet kan du ta del av bibliotekets tjänster även om du inte själv kan besöka biblioteket

Distansstudenter

Inloggning utanför universitetet

Studenter och anställda kommer åt våra elektroniska resurser genom att logga in med Kauid

Databasåtkomst hemifrån

Kontakta biblioteket

                                                                                                    

Ämnesbibliotekarie
Åsa Möller
asa.moller@kau.se
Tfn: 054 - 700 1522

 

Karlstads universitetsbibliotek

Informationsdisken
bibdisk@kau.se
Tfn: 054 - 700 1092

Öppettider