Gå till huvudinnehållet

Karlstads universitetsbibliotek - ämnesguider

Projektledning

OneSearch

OneSearch är bibliotekets söktjänst där du kan söka efter artiklar, rapporter, böcker och e-böcker i samma sökning. OneSearch täcker de flesta ämnen med undantag för ett fåtal.

Databaser

Fjärrlån?

Om du vill läsa en bok som inte finns hos oss lånar vi gärna in den till dig från ett annat bibliotek, ett så kallat fjärrlån. Fjärrlån av böcker är gratis, artiklar kostar 50 kr/st.

Läs mer och gör din beställning på bibliotekes webb

Tidskrifter

Biblioteket prenumererar på facktidskrifter, både svenska och utländska, inom en mängd olika ämnesområden. De flesta är i elektroniskt format och åtkomsten är begränsad till campusområdet men studenter, lärare och forskare kan också få access hemifrån.

Du kan hitta våra tidskrifter i tidskriftslistan genom att söka efter ord i titeln. I listan ingår också ett urval titlar som helt eller delvis är fritt tillgängliga på internet.

Vad är en vetenskaplig artikel?

En artikel är alltid en del av tidskrift eller tidning. Vetenskapliga artiklar publiceras i vetenskapliga tidskrifter. Det som framförallt utmärker vetenskapliga artiklar är att de genomgått en vetenskaplig kvalitetsbedömning innan de publiceras.

Vetenskapliga tidskrifter granskar (peer-review) inkommande manuskript. Redaktionen skickar texter till andra forskare inom ämnet (referees) som bedömer artiklarna innan de kan godkännas för publicering. Detta är en kontrollfunktion som ska garantera den vetenskapliga kvaliteten.