Skip to main content

Kartor

Kartor

Tryckta kartor
På universitetsbiblioteket finns en samling tryckta kartor. Vi har ekonomiska och topografiska kartor, Värmlandskartan samt en del bergartskartor.

Digitala kartor
Det finns även tillgång till digitala karttjänster. Se mer under Svenska eller Internationella kartor.

Inloggning utanför universitetet

Studenter och anställda kommer åt våra elektroniska resurser med NetId

Databasåtkomst hemifrån

Kontakta biblioteket

Irina Persson
Ämnesbibliotekarie
Irina Persson
irina.persson@kau.se
Tfn: 054 - 700 1676

Karlstads universitetsbibliotek

Informationen plan 3
bibinform@kau.se
Tfn: 054 - 700 1091 

Informationen plan 2
bibdisk@kau.se
Tfn: 054 - 700 1092

Öppettider
Karta över biblioteket

Snabbt om biblioteket

15 snabba fakta om biblioteket 
En snabbgenomgång av Karlstads universitetsbiblioteks resurser och tjänster